سفر

سلام گل قشنگم 

صبح ساعت ۱۰ حرکت کردیم .من و تو .مامان.ساعت ۷ رسیدیم شهرکرد.دانشگاه گفتن از فردا اسکان میدیم.اومدیم سمت پل زمان خان.توی یه روستا به خونه یه خوابه گرفتیم .وسایل رو گذاشتیم  و روسی گرفتم و الان اومدیم خوب سامان  .داریم وسایل شدم و صبحونه و ناهار فردا رو میخریم


منبع این نوشته : منبع